open access

Vol 7, No 1-2 (2002)
Research paper
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2008-05-11
Get Citation

Odległe wyniki leczenia skojarzonego z udziałem przedoperacyjnej chemioterapii i resekcji u chorych na miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

Franciszek Furmanik, Krzysztof Paprota, Bożena Kaczmarek-Borowska, Bożena Budny, Marek Sawicki, Elżbieta Korobowicz, Małgorzata Zdunek, Andrzej Jabłonka, Stanisław Jabłonka
DOI: 10.5603/ARM.28259
·
Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):34-43.

open access

Vol 7, No 1-2 (2002)
ORIGINAL PAPERS
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2008-05-11

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Odległe wyniki leczenia skojarzonego z udziałem przedoperacyjnej chemioterapii i resekcji u chorych na miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 7, No 1-2 (2002)

Article type

Research paper

Pages

34-43

Published online

2008-05-11

Page views

532

Article views/downloads

1482

DOI

10.5603/ARM.28259

Bibliographic record

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):34-43.

Authors

Franciszek Furmanik
Krzysztof Paprota
Bożena Kaczmarek-Borowska
Bożena Budny
Marek Sawicki
Elżbieta Korobowicz
Małgorzata Zdunek
Andrzej Jabłonka
Stanisław Jabłonka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl