open access

Vol 71, No 9-10 (2003)
Research paper
Published online: 2008-05-20
Submitted: 2013-02-22
Get Citation

Stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym (eNO) u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz rozstrzenie oskrzeli

Dariusz Ziora, Katarzyna Kałuska, Roman Rauer, Jerzy Kozielski
Pneumonol Alergol Pol 2003;71(9-10):418-427.

open access

Vol 71, No 9-10 (2003)
ORIGINAL PAPERS
Published online: 2008-05-20
Submitted: 2013-02-22

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym (eNO) u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz rozstrzenie oskrzeli

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 71, No 9-10 (2003)

Article type

Research paper

Pages

418-427

Published online

2008-05-20

Bibliographic record

Pneumonol Alergol Pol 2003;71(9-10):418-427.

Authors

Dariusz Ziora
Katarzyna Kałuska
Roman Rauer
Jerzy Kozielski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl