Vol 72, Supp. 9-10 (2004)
CASE REPORTS
Published online: 2008-02-18
Submitted: 2013-02-22
Get Citation

Przeszczep pojedynczego płuca - ocena wyników leczenia w okresie rocznej obserwacji

Dariusz Jastrzębski, Damian Czyżewski, Dariusz Ziora, Michał Zakliczyński, Jolanta Nowak, Roman Przybylski, Marian Zembala, Jerzy Kozielski
Vol 72, Supp. 9-10 (2004)
CASE REPORTS
Published online: 2008-02-18
Submitted: 2013-02-22

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Przeszczep pojedynczego płuca - ocena wyników leczenia w okresie rocznej obserwacji

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 72, Supp. 9-10 (2004)

Pages

315-321

Published online

2008-02-18

Authors

Dariusz Jastrzębski
Damian Czyżewski
Dariusz Ziora
Michał Zakliczyński
Jolanta Nowak
Roman Przybylski
Marian Zembala
Jerzy Kozielski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl