open access

Vol 77, No 1 (2009)
ORIGINAL PAPERS
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2008-12-19
Get Citation

Style of coping with stress and emotional functioning in patients with asthma

Katarzyna Lewandowska, Krzysztof Specjalski, Ewa Jassem, Jan Marek Słomiński
Pneumonol Alergol Pol 2009;77(1):31-36.

open access

Vol 77, No 1 (2009)
ORIGINAL PAPERS
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2008-12-19

Abstract


Introduction: The evaluation of styles of coping with stress resulting from a somatic disease was always considered controversial, since the stress is a consequence of the complexity of the disease as a stressful event and is linked with every field of human life and activity. The main aim of this study was to evaluate the effectiveness of various styles of coping with stress - task-oriented, emotion-oriented, or avoidance-oriented - used by patients with asthma to cope with their disease and its consequences.
Material and methods: 100 patients with asthma were examined including 15 with mild asthma, 40 with moderate asthma, and 45 with severe asthma. The first group consisted of patients with mild-to-moderate asthma and the second group of patients with severe asthma. The subjects were mainly females (69% women, 31% men) aged from 19 to 75 years, with at least primary level of education. The following questionnaires were used: Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), UWIST Mood Adjective Check List (UMACL), and Asthma Control Test (ACT).
Results: Task-oriented style had a positive influence on emotions (p < 0.05) in patients with moderate asthma. Avoidance-oriented style had a positive influence on emotions (p < 0.05) in patients with severe asthma. Emotion-oriented style proved ineffective and had a negative influence on emotions (p < 0.05) in all patients.
Conclusions: Coping style plays a key role in the emotional functioning of asthmatics. Moreover, incorporation of an individual style of coping with stress in the therapeutic process is necessary.

Abstract


Introduction: The evaluation of styles of coping with stress resulting from a somatic disease was always considered controversial, since the stress is a consequence of the complexity of the disease as a stressful event and is linked with every field of human life and activity. The main aim of this study was to evaluate the effectiveness of various styles of coping with stress - task-oriented, emotion-oriented, or avoidance-oriented - used by patients with asthma to cope with their disease and its consequences.
Material and methods: 100 patients with asthma were examined including 15 with mild asthma, 40 with moderate asthma, and 45 with severe asthma. The first group consisted of patients with mild-to-moderate asthma and the second group of patients with severe asthma. The subjects were mainly females (69% women, 31% men) aged from 19 to 75 years, with at least primary level of education. The following questionnaires were used: Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), UWIST Mood Adjective Check List (UMACL), and Asthma Control Test (ACT).
Results: Task-oriented style had a positive influence on emotions (p < 0.05) in patients with moderate asthma. Avoidance-oriented style had a positive influence on emotions (p < 0.05) in patients with severe asthma. Emotion-oriented style proved ineffective and had a negative influence on emotions (p < 0.05) in all patients.
Conclusions: Coping style plays a key role in the emotional functioning of asthmatics. Moreover, incorporation of an individual style of coping with stress in the therapeutic process is necessary.
Get Citation

Keywords

asthma; style of coping with stress

About this article
Title

Style of coping with stress and emotional functioning in patients with asthma

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 77, No 1 (2009)

Pages

31-36

Published online

2008-12-19

Bibliographic record

Pneumonol Alergol Pol 2009;77(1):31-36.

Keywords

asthma
style of coping with stress

Authors

Katarzyna Lewandowska
Krzysztof Specjalski
Ewa Jassem
Jan Marek Słomiński

References (16)
 1. Chełmińska M, Werachowska L, Niedoszytko M, et al. Jakość życia chorych na astmę dobrze i źle kontrolowaną. Pneumonol Alergol Pol. 2007; 75: 70–75.
 2. Droszcz W, Droszcz P. Astma. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 3. Kosmala E. Analiza syndromu lęku w astmie oskrzelowej. In: Szewczyk L, Kulik A. ed. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001: 39–51.
 4. Leczenie astmy u dorosłych. Aktualne wytyczne Global Initiative for Astma (GINA 2005). Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. Raport NHLBI/WHO 2002 Med Prakt. 2006; 1: 43–69.
 5. Marsac ML, Funk JB, Nelson L. Coping styles, psychological functioning and quality of life in children with asthma. Child Care Health Dev. 2007; 33(4): 360–367.
 6. Sheridan ChL, Radmacher SA. Psychologia zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 1998.
 7. Heszen-Niejodek I. Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. In: Strelau J. ed. Psychologia. Podręcznik Akademicki, tom 3. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000: 443–464.
 8. Wrześniewski K. Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru. In: Heszen-Niejodek I, Ratajczak Z. ed. Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000: 44–63.
 9. Heszen-Niejodek I. Psychologiczne problemy chorych somatycznie. In: Strelau J. ed. Psychologia. Podręcznik Akademicki, tom 3. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000: 513–531.
 10. Heszen-Niejodek I. Stres i radzenie sobie — główne kontrowersje. In: Heszen-Niejodek I, Ratajczak Z. ed. Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000: 12–43.
 11. Heszen-Niejodek I. Radzenie sobie z chorobą — przegląd zagadnień. In: Heszen-Niejodek I. ed. Jak żyć z chorobą, a jak ją pokonać. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000: 13–31.
 12. Strelau J, Jaworowska A, Wrześniewski K, Szczepaniak P. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2005.
 13. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.
 14. Nathan RA, Sorkness CA, Kosinski M, et al. Development of the asthma control test: a survey for assessing asthma control. J Allergy Clin Immunol. 2004; 113(1): 59–65.
 15. Barton C, Clarke D, Sulaiman N, et al. Coping as a mediator of psychosocial impediments to optimal management and control of asthma. Respir Med. 2003; 97(7): 747–761.
 16. Gwozdecka E. Poszukiwanie i unikanie informacji jako sposoby radzenia sobie ze stresem u pacjentów po zawale serca. In: Heszen-Niejodek I. ed. Jak żyć z chorobą, a jak ją pokonać. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000: 80–105.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl