open access

Vol 78, No 1 (2010)
Research paper
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2010-01-29
Get Citation

The impact of socioeconomic status on the quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Katarzyna Bąk-Drabik, Dariusz Ziora
Pneumonol Alergol Pol 2010;78(1):3-13.

open access

Vol 78, No 1 (2010)
ORIGINAL PAPERS
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2010-01-29

Abstract


Introduction: In addition to the traditional biomedical parameters, quality of life (QoL) evaluation has found its well-deserved place in the overall assessment of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The impact of socioeconomic status (SES) was rarely evaluated in QoL studies in such patients with no such studies having been conducted in Poland. The aim of our study was to compare QoL between COPD patients and the control group and to evaluate the impact of SES, selected demographic characteristics, smoking and bronchial tree obstruction on the QoL in COPD patients.
Material and methods: We enrolled 120 patients with COPD (98 men and 22 women; mean age: 62.3 years) with no comorbidities and 85 healthy individuals (39 men and 46 women; mean age: 56.0 years). All the COPD patients underwent spirometry. QoL was assessed with the SF-36 Health Survey and the St George’s Respiratory Questionnaire. To assess SES, demographic variables and smoking we used a questionnaire of our own authorship.
Results: COPD patients showed a significantly lower QoL compared to controls. Univariate analysis demonstrated effects of educational background, income, occupation, employment status and bronchial obstruction on the individual QoL domains. Multivariate regression analysis revealed that the sociodemographic factors significantly affecting the overall QoL included: present occupation, employment status, monthly income, educational background and total exposure to cigarette smoke. No effects of age, sex or smoking status on the QoL in COPD were shown.
Conclusions: The QoL in patients with COPD is affected by many factors. In addition to spirometric abnormalities the significant factors that modify QoL are: educational background, monthly income, present occupation and employment status, while sex, age and smoking status do not significantly affect QoL.

Abstract


Introduction: In addition to the traditional biomedical parameters, quality of life (QoL) evaluation has found its well-deserved place in the overall assessment of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The impact of socioeconomic status (SES) was rarely evaluated in QoL studies in such patients with no such studies having been conducted in Poland. The aim of our study was to compare QoL between COPD patients and the control group and to evaluate the impact of SES, selected demographic characteristics, smoking and bronchial tree obstruction on the QoL in COPD patients.
Material and methods: We enrolled 120 patients with COPD (98 men and 22 women; mean age: 62.3 years) with no comorbidities and 85 healthy individuals (39 men and 46 women; mean age: 56.0 years). All the COPD patients underwent spirometry. QoL was assessed with the SF-36 Health Survey and the St George’s Respiratory Questionnaire. To assess SES, demographic variables and smoking we used a questionnaire of our own authorship.
Results: COPD patients showed a significantly lower QoL compared to controls. Univariate analysis demonstrated effects of educational background, income, occupation, employment status and bronchial obstruction on the individual QoL domains. Multivariate regression analysis revealed that the sociodemographic factors significantly affecting the overall QoL included: present occupation, employment status, monthly income, educational background and total exposure to cigarette smoke. No effects of age, sex or smoking status on the QoL in COPD were shown.
Conclusions: The QoL in patients with COPD is affected by many factors. In addition to spirometric abnormalities the significant factors that modify QoL are: educational background, monthly income, present occupation and employment status, while sex, age and smoking status do not significantly affect QoL.
Get Citation

Keywords

chronic obstructive pulmonary disease; quality of life; socioeconomic status

About this article
Title

The impact of socioeconomic status on the quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 78, No 1 (2010)

Article type

Research paper

Pages

3-13

Published online

2010-01-29

Bibliographic record

Pneumonol Alergol Pol 2010;78(1):3-13.

Keywords

chronic obstructive pulmonary disease
quality of life
socioeconomic status

Authors

Katarzyna Bąk-Drabik
Dariusz Ziora

References (40)
 1. The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Social Science & Medicine. 1995; 41(10): 1403–1409.
 2. Farnik-Brodzińska M, Pierzchała W. Badanie jakości życia w chorobach układu oddechowego. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1999.
 3. Dyga-Konarska M. Jakość życia w naukach społecznych i medycznych. Wybrane zagadnienia z gastroenterologii dziecięcej. Stand Med Lek Pediatr. 2002; 4: 160–165.
 4. Malý M, Vondra V. Generic versus disease-specific instruments in quality-of-life assessment of chronic obstructive pulmonary disease. Methods Inf Med. 2006; 45(2): 211–215.
 5. Engström CP, Persson LO, Larsson S, et al. Health-related quality of life in COPD: why both disease-specific and generic measures should be used. Eur Respir J. 2001; 18(1): 69–76.
 6. Bak-Drabik K, Ziora D. Jakość życia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Pneumonol Alergol Pol. 2004; 72: 128–133.
 7. Braveman PA, Cubbin C, Egerter S, et al. Socioeconomic status in health research: one size does not fit all. JAMA. 2005; 294(22): 2879–2888.
 8. Kaplan GA, Keil JE. Socioeconomic factors and cardiovascular disease: a review of the literature. Circulation. 1993; 88(4 Pt 1): 1973–1998.
 9. Klocek K, Kawecka-Jaszcz K. Jakość życia chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Część I: Wpływ czynników socjo-demograficznych. Przegl Lek. 2003; 60: 92–100.
 10. Kusztal M, Nowak K, Magott-Procelewska M, et al. Ocena zależnej od zdrowia jakości życia u chorych przewlekle dializowanych. Doświadczenia własne z użyciem kwestionariusza SF-36. Pol Merkur Lekarski. 2003; 14: 113–117.
 11. Knurowski T, van Dijk JP, Geckova AM, et al. Socio-economic health differences among the elderly population in Krakow, Poland. Soz Praventivmed. 2005; 50(3): 177–185.
 12. Blanc PD, Yen IH, Chen H, et al. Area-level socio-economic status and health status among adults with asthma and rhinitis. Eur Respir J. 2006; 27(1): 85–94.
 13. Archea C, Yen IH, Chen H, et al. Negative life events and quality of life in adults with asthma. Thorax. 2007; 62(2): 139–146.
 14. Penson DF, Stoddard ML, Pasta DJ, et al. The association between socioeconomic status, health insurance coverage, and quality of life in men with prostate cancer. J Clin Epidemiol. 2001; 54(4): 350–358.
 15. de La Fuente Cid R, de La Iglesia Martínez F, Ramos Polledo V, et al. [Factor analysis of the health related quality of life of patients with stable chronic obstructive pulmonary disease]. Arch Bronconeumol. 2001; 37(10): 411–416.
 16. Hesselink AE, Windt Dv, Penninx B, et al. What Predicts Change in Pulmonary Function and Quality of Life in Asthma or COPD? Journal of Asthma. 2009; 43(7): 513–519.
 17. Heaton RK, Grant I, McSweeny AJ, et al. Life quality of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Arch Intern Med. 1982; 142(3): 473–478.
 18. Carrasco Garrido P, de Miguel Díez J, Rejas Gutiérrez J, et al. Negative impact of chronic obstructive pulmonary disease on the health-related quality of life of patients. Results of the EPIDEPOC study. Health Qual Life Outcomes. 2006; 4: 31.
 19. Ketelaars CA, Schlösser MA, Mostert R, et al. Determinants of health-related quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 1996; 51(1): 39–43.
 20. Ståhl E, Lindberg A, Jansson SA, et al. Health-related quality of life is related to COPD disease severity. Health Qual Life Outcomes. 2005; 9: 3–56.
 21. Zalecenia skiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Pneumonol Alergol Pol. 2002; 70(supl. 2): 1–42.
 22. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Medycyna Praktyczna Kraków, 01.2002.
 23. Marcinowicz L, Sienkiewicz J. Badanie trafności i rzetelności polskiej wersji kwestionariusza SF-36: wyniki wstępne. Przegl Lek. 2003; 6: 103–106.
 24. Ware JE. SF-36 Health Survey Manual and Interpretation Guide. The Health Institut New England Medical Center, Boston 1993: Boston.
 25. Ware Jr JE, Kosinski MA. Sf-36 Physical and Mental health Summary Scales: A manual for Users of Version 1. Wyd. 2. Quality Metric, Lincoln 2001.
 26. Kuźniar T, Patkowski J. Kwestionariusz Szpitala Św. Jerzego jako narzędzie oceny jakości życia w chorobach układu oddechowego. Pol Arch Med Wewn. 2000; 104: 401–412.
 27. Jones PW, Quirk FH, Baveystock CM. The St George's Respiratory Questionnaire. Respiratory Medicine. 1991; 85: 25–31.
 28. Kuźniar T, Patkowski J, Liebhart J, et al. Ocena polskiej wersji Kwestionariusza Szpitala św. Jerzego u chorych na astmę oskrzelową. Pneumonol Alergol Pol. 1999; 67: 497–503.
 29. Nishimura K, Koyama H, Ikeda A, et al. Physiologic factors that determine the health-related quality of life in patients with COPD. Chest. 1996; 110(4): 896–903.
 30. Sans-Torres J, Domingo C, Rué M, et al. [An assessment of the quality of life of patients with COPD and chronic hypoxemia by using the Spanish version of the Chronic Respiratory Disease Questionnaire]. Arch Bronconeumol. 1999; 35(9): 428–434.
 31. Cully J, Graham D, Stanley M, et al. Quality of Life in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Comorbid Anxiety or Depression. Psychosomatics. 2006; 47(4): 312–319.
 32. Orbon KH, Schermer TR, van der Gulden JW, et al. Employment status and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Int Arch Occup Environ Health. 2005; 78(6): 467–474.
 33. Prigatano GP, Wright EC, Levin D. Quality of life and its predictors in patients with mild hypoxemia and chronic obstructive pulmonary disease. Arch Intern Med. 1984; 144(8): 1613–1619.
 34. Mody RR, Smith MJ. Smoking status and health-related quality of life: as findings from the 2001 Behavioral Risk Factor Surveillance System data. Am J Health Promot. 2006; 20(4): 251–258.
 35. Ferrer M, Alonso J, Morera J, et al. Chronic obstructive pulmonary disease stage and health-related quality of life. The Quality of Life of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Study Group. Ann Intern Med. 1997; 127(12): 1072–1079.
 36. Schlecht NF, Schwartzman K, Bourbeau J. Dyspnea as clinical indicator in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Chron Respir Dis. 2005; 2(4): 183–191.
 37. Skumlien S, Haave E, Morland L, et al. Gender differences in the performance of activities of daily living among patients with chronic obstructive pulmonary disease. Chron Respir Dis. 2006; 3(3): 141–148.
 38. Osman IM, Godden DJ, Friend JA, et al. Quality of life and hospital re-admission in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 1997; 52(1): 67–71.
 39. Heijdra YF, Pinto-Plata VM, Kenney LA, et al. Cough and phlegm are important predictors of health status in smokers without COPD. Chest. 2002; 121(5): 1427–1433.
 40. Laaksonen M, Rahkonen O, Martikainen P, et al. Smoking and SF-36 health functioning. Prev Med. 2006; 42(3): 206–209.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl