open access

Vol 78, No 4 (2010)
Other materials agreed with the Editors
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2010-07-08
Get Citation

Marian Borsuk MD - head of Surgical Department, Wolski Hospital (1907-1923)

Franciszek Grzegorczyk
Pneumonol Alergol Pol 2010;78(4):306-309.

open access

Vol 78, No 4 (2010)
CRONICLE
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2010-07-08

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Marian Borsuk MD - head of Surgical Department, Wolski Hospital (1907-1923)

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 78, No 4 (2010)

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

306-309

Published online

2010-07-08

Bibliographic record

Pneumonol Alergol Pol 2010;78(4):306-309.

Authors

Franciszek Grzegorczyk

References (17)
 1. Woźniewski Z. Historia Szpitala Wolskiego w Warszawie (1877–1944). Aula Medyczna, Warszawa 1991: 45–65.
 2. Borsuk Majewska M. Stare gawędy. Maszynopis u autora.
 3. Szarejko P. Słownik lekarzy polskich XIX wieku. . Tow. Lek. Warsz, Warszawa 1994: 24–23.
 4. Sokołowski A. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. . Tow. Lek. Warsz., Warszawa 1926: 162–166.
 5. Borsuk M. Przyczynek do sprawy powikłań przepuklin uwięźniętych. Medycyna. 1907: 756.
 6. Borsuk M. Wodniak niewieści (Hydrocele muliebris). Medycyna. 1911: 995–1018.
 7. Borsuk M. Przypadek pomyślnego zszycia moczowodu przeciętego przy operacji usunięcia macicy. Medycyna. 1911: 223–252.
 8. Borsuk M. O chorobach ślinianek. Podręcznik chirurgii szczękowej. Rękopis.
 9. Borsuk M. Przyczynek do techniki operacyjnej zranień przepony. Medycyna. 1893: 337.
 10. Borsuk M. Przypadek cholelithiasis, połączonej z niezwykłą ruchomością pęcherzyka żółciowego. . Gaz. Lek. 1888; 8: 601.
 11. Borsuk M. Przyczynek do leczenia operacyjnego sposobem Thiersch’a owrzodzenia goleni. . Gaz. Lek. 1889; 9: 300.
 12. Borsuk M. Przypadek jednoczesnego zranienia w dwóch miejscach odbytnicy, w tyluż pęcherza moczowego i okrężnicy zagiętej, powikłanego ogólnem ostrem zapaleniem otrzewny. Wyzdrowienie Medycyna. 1893: 63.
 13. Borsuk M. Przypadek skurczowego skrzywienia kręgosłupa ku przodowi (Lordosis spastica). Medycyna. 1895: 527.
 14. Borsuk MW. sprawie powikłań uretrotomii wewnętrznej Maisonneuv’a. Medycyna. 1895: 821.
 15. Borsuk M, Wizel A. Przypadek urazowego wylewu krwi do substancji białej mózgu z następczem zaburzeniem mowy, niedowładem połowiczym i padaczką Jackson’a, wyleczony na drodze chirurgicznej. . Przegl. Chir. 1896; 2: 1.
 16. Borsuk M. Przypadek resekcji ślepej kiszki. Medycyna. 1899: 519.
 17. Stankiewicz C. Dr Marian Borsuk. Pol. Gaz. Lek. 1923; 2(5).

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl