open access

Vol 78, No 6 (2010)
CRONICLE
Published online: 2010-10-29
Submitted: 2013-02-22
Get Citation

"Advances in Pneumonology" - over 20 years long tradition

Tadeusz M. Zielonka
Pneumonol Alergol Pol 2010;78(6):454-455.

open access

Vol 78, No 6 (2010)
CRONICLE
Published online: 2010-10-29
Submitted: 2013-02-22

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

"Advances in Pneumonology" - over 20 years long tradition

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 78, No 6 (2010)

Pages

454-455

Published online

2010-10-29

Bibliographic record

Pneumonol Alergol Pol 2010;78(6):454-455.

Authors

Tadeusz M. Zielonka

References (21)
 1. Kozińska M, Brzostek A, Krawiecka D, et al. Gruźlica lekooporna typu MDR, pre-XDR i XDR w sce w latach 2000–2009. Pneumonol Alergol Pol. 2011; 79: 278–287.
 2. Tsuchiya T. [Exogenous re-infection in tuberculosis]. Kekkaku. 2006; 81(2): 79–91.
 3. Andrews JR, Gandhi NR, Moodley P, et al. Tugela Ferry Care and Research Collaboration. Exogenous reinfection as a cause of multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis in rural South Africa. J Infect Dis. 2008; 198(11): 1582–1589.
 4. Cox HS, Sibilia K, Feuerriegel S, et al. Emergence of extensive drug resistance during treatment for multidrug-resistant tuberculosis. N Engl J Med. 2008; 359(22): 2398–2400.
 5. Van Rie A, Enarson D. XDR tuberculosis: an indicator of public-health negligence. Lancet. 2006; 368(9547): 1554–1556.
 6. Xia L, Ying Z, Xin S, et al. Transmission of drug-resistant tuberculosis among treated patients in Shanghai, China. J Infect Dis. 2007; 195: 864–869.
 7. Krüüner A, Pehme L, Ghebremichael S, et al. Use of molecular techniques to distinguish between treatment failure and exogenous reinfection with Mycobacterium tuberculosis. Clin Infect Dis. 2002; 35(2): 146–155.
 8. National Tuberculosis Controllers Association and Centers for Disease Control and Prevention Advisory Group on Tuberculosis Genotyping. Guide to the application of genotyping to tuberculosis prevention and control. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services 2004.
 9. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 30.12.2008.
 10. Baussano I, Nunn P, Williams B, et al. Tuberculosis among health care workers. Emerg Infect Dis. 2011; 17(3): 488–494.
 11. Gliński J. Rudka w walce z gruźlicą 1908–1979. Wyd. Społecznego Komitetu Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc, Warszawa 1980.
 12. Ziołkowski J. Gruźlica dziecięca. Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2010: 1–284.
 13. Grzelewska-Rzymowska I. Gruźlica płuc. Wydawnictwo Sesja, Łódź 2003: 1–165.
 14. Jakubowiak W, Korzeniewska M, Kuś J. Podręcznik gruźlicy — zalecenia Narodowego Programu Zwalczania Gruźlicy. IGiChP, Warszawa 2001.
 15. Rowińska-Zakrzewska E. Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000: 1–298.
 16. Krakówka P. Rowińska-Zakrzewska. Gruźlica — podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1988: 1–298.
 17. Abiteboul D, Antoun F, Bessa Z, et al. Synthèse et recomendation du groupe de travail du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France. Place des masques, de la ventilation et des UV dans une stratégie de prévention de la tuberculose en milieu de soins. Rev Mal Respir. 2003; 20: 7S75–S81.
 18. Brosseau LM, McCullough NV, Vesley D. Mycobacterial aerosol collection efficiency of respirator and surgical mask filters under varying conditions of flow and humidity. App Occ Env Hyg. 1997; 32: 528–535.
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, wdrażające do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 2000/54/WE w sprawie ochrony zdrowia pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy. Dz. U. 2005 nr 81 poz. 716 z dnia 26.05.2005.
 20. Kizier KW. Using ultraviolet radiation and ventilation control tuberculosis. Department of Health, California 1990.
 21. CDC. Guidelines for preventing the transmission of Mycobacterium tuberculosis in health-care facilities. MMWR 1994; 43: RR 13. 1994.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl