Vol 50, No 3 (2019)

Date published: 2019-09-28

Table of Contents

open access

Praca Poglądowa / Review Article

Diagnosis and management of complications of chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma

Clive S. Zent

DOI: 10.2478/ahp-2019-0015
Acta Haematol Pol 2019;50(3):91-97.

Limfadenopatia u dzieci i dorosłych: zasady postępowania diagnostycznego

Jan Styczyński

DOI: 10.2478/ahp-2019-0016
Acta Haematol Pol 2019;50(3):98-102.

Rzadkie postacie chłoniaków T-komórkowych – aktualne postępowanie

Ewa Chmielowska

DOI: 10.2478/ahp-2019-0017
Acta Haematol Pol 2019;50(3):103-108.

Metody cytogenetyki molekularnej w różnicowaniu agresywnych B-NHL

Beata Grygalewicz

DOI: 10.2478/ahp-2019-0018
Acta Haematol Pol 2019;50(3):109-115.

Chłoniak z komórek płaszcza – rola terapii celowanych

Wojciech Jurczak, Monika Długosz-Danecka

DOI: 10.2478/ahp-2019-0019
Acta Haematol Pol 2019;50(3):116-120.

Wyzwania wczesnej diagnostyki szpiczaka plazmocytowego – algorytm diagnostyczny

Krzysztof Giannopoulos, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Tomasz Stompór, Piotr Ligocki, Marek Stopiński, Michał Sutkowski, Norbert Grząśko, Marta Morawska, Anna Kordecka, Mariusz Kordecki, Artur Jurczyszyn, Dominik Dytfeld, Tomasz Wróbel, Krzysztof Jamroziak, Agnieszka Druzd-Sitek, Adam Walter-Croneck, Anna Dmoszyńska

DOI: 10.2478/ahp-2019-0020
Acta Haematol Pol 2019;50(3):121-129.

Znaczenie techniki aCGH w nowotworach mieloproliferacyjnych – przegląd literatury

Katarzyna Osmańska, Maria Pilarska-Deltow, Olga Haus

DOI: 10.2478/ahp-2019-0022
Acta Haematol Pol 2019;50(3):135-141.

Postępowanie u pacjentek z nowotworem mieloproliferacyjnym ujemnym w ciąży

Joanna Góra-Tybor

DOI: 10.2478/ahp-2019-0023
Acta Haematol Pol 2019;50(3):142-146.

Strategie doboru krwinek czerwonych dla biorców w różnych sytuacjach klinicznych

Jadwiga Fabijańska-Mitek

DOI: 10.2478/ahp-2019-0024
Acta Haematol Pol 2019;50(3):147-153.

The prognostic value of mean platelet volume in cancer patients

Marta Masternak, Joanna Knap, Krzysztof Giannopoulos

DOI: 10.2478/ahp-2019-0025
Acta Haematol Pol 2019;50(3):154-158.

ABC of viral infections in hematology: focus on herpesviruses

Jan Styczyński

DOI: 10.2478/ahp-2019-0026
Acta Haematol Pol 2019;50(3):159-166.
Original Research Article / Praca Oryginalna

Infectious complications in children and adults with hematological malignancies

Jan Styczyński

DOI: 10.2478/ahp-2019-0027
Acta Haematol Pol 2019;50(3):167-173.
Case Report / Kazuistyka

Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej

Emilia Rymkiewicz, Agnieszka Piebiak, Beata Chrapko, Justyna Szumiło, Norbert Grząśko, Krzysztof Giannopoulos

DOI: 10.2478/ahp-2019-0028
Acta Haematol Pol 2019;50(3):174-179.Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl