Vol 50, No 2 (2019)

Date published: 2019-08-23

Table of Contents

open access

Praca Poglądowa / Review Article

Wenetoklaks w leczeniu chorób układu krwiotwórczego i guzów litych

Aleksandra Kubiak-Mlonka, Ewelina Ziółkowska, Tadeusz Robak, Anna Korycka-Wołowiec

DOI: 10.2478/ahp-2019-0008
Acta Haematol Pol 2019;50(2):41-50.

Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Iwona Hus, Joanna Drozd-Sokołowska, Lidia Gil, Ewa Lech-Marańda, Krzysztof Giannopoulos, Sebastian Giebel, Wojciech Jurczak, Tomasz Wróbel, Jan Maciej Zaucha, Tadeusz Robak

DOI: 10.2478/ahp-2019-0009
Acta Haematol Pol 2019;50(2):51-56.

Postępowanie w chłoniakach z obwodowych limfocytów T i NK

Jarosław Czyż

DOI: 10.2478/ahp-2019-0010
Acta Haematol Pol 2019;50(2):57-64.

Znaczenie adrenaliny w mechanizmie aktywacji ludzkich płytek krwi

Agata Gołaszewska

DOI: 10.2478/ahp-2019-0012
Acta Haematol Pol 2019;50(2):65-73.
Original Research Article / Praca Oryginalna

The role of neuronal apoptosis inhibitory protein (NAIP) in acute myeloid leukemia patients

Agnieszka Pluta, Tadeusz Robak, Kamil Brzozowski, Barbara Cebula-Obrzut, Agata Majchrzak, Piotr Pluta, Anna Szmigielska-Kapłon, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Magdalena Czemerska, Piotr Stelmach, Piotr Smolewski, Agnieszka Wierzbowska

DOI: 10.2478/ahp-2019-0011
Acta Haematol Pol 2019;50(2):74-80.
Case Report / Kazuistyka

Progressive arthropathy in the course of immune tolerance induction failure in a child with hemophilia A and FVIII inhibitor – a case report

Paweł Łaguna, Anna Klukowska, Jarosław Ćwikła, Michał Matysiak

DOI: 10.2478/ahp-2019-0013
Acta Haematol Pol 2019;50(2):81-84.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl