Vol 49, No 4 (2018)

Date published: 2018-12-31

Table of Contents

open access

Zalecenia Ekspertów/Experts' Guidelines

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019

Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Dominik Dytfeld, Artur Jurczyszyn, Jan Walewski, Ewa Lech-Marańda, Adam Walter-Croneck, Barbara Pieńkowska-Grela, Tomasz Wróbel, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Bogdan Małkowski, Agnieszka Druzd-Sitek, Tadeusz Robak, Joanna Mańko, Sebastian Giebel, Ryszard Czepko, Janusz Meder, Anna Dmoszyńska

DOI: 10.2478/ahp-2018-0024
Acta Haematol Pol 2018;49(4):157-206.
Praca Poglądowa/Review Article

Immunoterapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na szlak PD-1/PD-L1 w chorobach nowotworowych

Aneta Malesa, Justyna Nowak, Katarzyna Skórka, Marta Karp, Krzysztof Giannopoulos

DOI: 10.2478/ahp-2018-0025
Acta Haematol Pol 2018;49(4):207-227.
Original Research Article/Praca Oryginalna

Nivolumab for relapsed/refractory classical Hodgkin lymphoma after brentuximab vedotin failure – Polish Lymphoma Research Group real-life experience

Monika Długosz-Danecka, Michał Szymczyk, Joanna Fischer, Anna Łojko-Dankowska, Justyna Rybka, Joanna Mańko, Katarzyna Duda, Wojciech Jurczak

DOI: 10.2478/ahp-2018-0026
Acta Haematol Pol 2018;49(4):228-233.

Plerixafor for patients who fail cytokine-or chemotherapy-based stem cell mobilization: Results of a prospective study by the Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Sebastian Giebel, Sylwia Oborska, Joanna Romejko-Jarosinska, Jarosław Dybko, Joanna Mańko, Joanna Sawczuk-Chabin, Agata Szymańska, Wojciech Legieć, Anna Czyż, Magdalena Maruszak, Maria Saduś-Wojciechowska, Joanna Drozd-Sokołowska, Paweł Steckiewicz, Anna Ejduk, Ewa Paszkiewicz-Kozik, Tomasz Ogórka, Michał Osowiecki, Łukasz Targoński, Michał Taszner

DOI: 10.2478/ahp-2018-0027
Acta Haematol Pol 2018;49(4):234-239.

Prognostic value of soluble angiotensin II receptor 1 and soluble angiotensin converting enzyme (CD 143) in patients with acute leukemia

Samia Abd Ebied, Nadia Aly Sadek, Nadia El-Sayed Zaki, Samir Ali Kaream, Heba Khafagui Kashif

DOI: 10.2478/ahp-2018-0028
Acta Haematol Pol 2018;49(4):240-250.
Kazuistyka/Case Report

Skuteczne leczenie ibrutynibem chorego na przewlekłą białaczką limfocytową z obecnością delecji 17p – opis przypadku

Bożena Sokołowska, Ewa Wasik- Szczepanek, Sylwia Chocholska, Marek Hus

DOI: 10.2478/ahp-2018-0029
Acta Haematol Pol 2018;49(4):251-256.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl