Vol 49, No 3 (2018)

Date published: 2018-12-31

Table of Contents

open access

Zalecenia Ekspertów/Experts' Guidelines

Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią – zalecenia PTHiT i sekcji do spraw zakażeń PALG

Iwona Hus, Agnieszka Piekarska, Jacek Roliński, Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak, Beata Piątkowska-Jakubas, Agnieszka Wierzbowska, Jan Maciej Zaucha, Sebastian Giebel, Tadeusz Robak, Lidia Gil

DOI: 10.2478/ahp-2018-0016
Acta Haematol Pol 2018;49(3):93-101.
Praca Poglądowa/Review Article

Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym

Norbert Grząśko, Krzysztof Jamroziak, Anna Dmoszyńska, Krzysztof Giannopoulos

DOI: 10.2478/ahp-2018-0017
Acta Haematol Pol 2018;49(3):102-111.

Statystyka w praktyce hematologicznej

Iga Andrasiak, Tomasz Wróbel

DOI: 10.2478/ahp-2018-0019
Acta Haematol Pol 2018;49(3):121-127.
Review Article/ Praca Poglądowa

Selected factors influencing angiogenesis and hematopoietic niche

Mateusz Nowicki, Piotr Stelmach, Anna Szmigielska-Kapłon

DOI: 10.2478/ahp-2018-0018
Acta Haematol Pol 2018;49(3):112-120.
Praca Oryginalna/Original Research Article

Wykrywanie mutacji w genie oraz w genie u chorych na nadpłytkowość samoistną i samoistne włóknienie szpiku przy pomocy sekwencjonowania Sangera oraz analizy długości fragmentów DNA

Dorota Link-Lenczowska, Łukasz Dryja, Barbara Zapała, Dorota Krochmalczyk, Tomasz Sacha

DOI: 10.2478/ahp-2018-0020
Acta Haematol Pol 2018;49(3):128-139.
Kazuistyka/Case Report

Zespół hemofagocytowy indukowany terapią hormonalną – studium przypadku klinicznego

Agnieszka Szymczyk, Monika Klimek, Monika Podhorecka, Małgorzata Kowal, Waldemar Tomczak, Justyna Kozińska, Dorota Suszek, Maria Majdan, Marek Hus

DOI: 10.2478/ahp-2018-0023
Acta Haematol Pol 2018;49(3):151-156.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl