Vol 52, No 1 (2021)
Editorial
Published online: 2021-02-26

open access

Page views 459
Article views/downloads 451
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Polish haematology: looking to the future

Wiesław Wiktor Jędrzejczak1
Acta Haematol Pol 2021;52(1):2-3.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

  1. Giebel S, Basak G, Bieniaszewska M, et al. Current status and progress of Polish hemato-oncology. Acta Haematol Pol. 2021; 52(1): X–X.
  2. Kwiatkowska K, Bogusz J, Dudek-Godeau D, Bielska-Lasota M. Poprawa wyleczalności chorych na niektóre nowotwory złośliwe w Polsce w latach 2000–2009. In: Wojtyniak B, Goryński P. ed. Sytuacja zdrowotna ludności polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2016: 161–171.
  3. Jedrzejczak WW, Pojda Z. Bone marrow transplantation in Polish conditions. A modified method of marrow collection and preparation for transplantation. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 1987; 35: 79–86.
  4. Ratajczak MZ, Jędrzejczak WW. Elimination of red blood cells from marrow inoculum using centrifugation on a gradient of polysaccharide and ditrizoate prior blood group incompatible bone marrow transplantation (Polish). Pol Tyg Lek. 1987; 42: 907–910.
  5. Jedrzejczak WW, Szczylik C, Pojda Z. Success of bone marrow transplantation in congenital Diamond-Blackfan anemia: a case report. Eur J Haematol. 1987; 38: 204–206.
  6. Jedrzejczak WW, Szczylik C, Matej H, et al. Allogeneic bone marrow transplantation from HLA identical siblings following conditioning with busulphan and cyclophosphamide. First results. Folia Haematol Int Mag Klin Morphol Blutforsch. 1989; 116(3–4): 403–408.
  7. Rejestr przeszczepień komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowe. Biuletyn informacyjny. Poltransplant. 2020; 29(1): 42–49.
  8. Wywóz i przywóz do Polski narządów I komórek krwiotwórczych. Biuletyn informacyjny. Poltransplant. 2020; 29(1): 89–92.
  9. Robak T, Jamroziak K, Gora-Tybor J, et al. Comparison of cladribine plus cyclophosphamide with fludarabine plus cyclophosphamide as first-line therapy for chronic lymphocytic leukemia: a phase III randomized study by the Polish Adult Leukemia Group (PALG-CLL3 Study). J Clin Oncol. 2010; 28(11): 1863–1869.
  10. Holowiecki J, Grosicki S, Giebel S, et al. Cladribine, but not fludarabine, added to daunorubicin and cytarabine during induction prolongs survival of patients with acute myeloid leukemia: a multicenter, randomized phase III study. J Clin Oncol. 2012; 30(20): 2441–2448.