Vol 15, No 3-4 (2009)

Date published: 2010-01-27

Table of Contents

open access

Original papers

Urine haemosiderin: a marker of chronic venous insufficiency

Radosław Piotrowicz, Tomasz Grzela, Arkadiusz Jawień, Magdalena Kuligowska-Prusińska

Research paper

Acta Angiologica 2009;15(3-4):101-107.

Do anatomical aspects of great saphenous vein insufficiency determine the course of its operational treatment?

Artur Gładysz, Wojciech Skibiński, Tomasz Zubilewicz

Research paper

Acta Angiologica 2009;15(3-4):108-112.

Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej u chorych z tętniakiem aorty brzusznej oraz zespołem Leriche’a po rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty

Damian Ziaja, Krzysztof Ziaja, Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek, Jacek Kostyra, Grzegorz Biolik, Mariola Sznapka, Ewa Motyka

Research paper

Acta Angiologica 2009;15(3-4):113-119.
Case reports

Leczenie chorego z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej i z nieoperacyjnym rakiem jelita grubego - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Konrad Wroński, Roman Bocian, Marek Kunecki, Dariusz Pakuła

Case report

Acta Angiologica 2009;15(3-4):129-136.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl