Vol 18, No 4 (2012)

Date published: 2012-12-19

Table of Contents

open access

Guidelines

Stanowisko Grupy Ekspertów, Towarzystw Naukowych i Konsultantów Krajowych w sprawie stosowania heparyn drobnocząsteczkowych we wskazaniach nieujętych w charakterystyce produktu leczniczego

Tomasz Urbanek, Zbigniew Krasiński, Romuald Dębski, Janusz Kłoczko, Wojciech Marczyński, Piotr Pruszczyk, Witold Tomkowski, Aneta Undas, Jerzy Windyga, Krystyna Zawilska

Guidelines / Expert consensus

Acta Angiologica 2012;18(4):127-147.
Original papers

Matrix Metalloproteinase-13 (–77A > G) gene polymorphism is not a susceptibility factor of abdominal aortic aneurysm or aortoiliac occlusive disease in the Polish population

Aleksandra Korcz, Oliwia Zakerska, Katarzyna Pawlaczyk, Daria Szypura-Ratajczak, Marta Molińska-Glura, Grzegorz Oszkinis, Ryszard Słomski, Marcin Gabriel

Research paper

Acta Angiologica 2012;18(4):148-156.

Screening for abdominal aortic aneurysm in male population

Marcin Gabriel, Katarzyna Pawlaczyk, Grzegorz Oszkinis, Zbigniew Krasiński, Jarosław Figiel, Aleksandra Korcz

Research paper

Acta Angiologica 2012;18(4):157-168.
Case reports

Acute postoperative liver failure caused by thrombosis of the celiac trunk — case report

Krzysztof Madej, Magdalena Jeleńska, Łukasz Romanowski

Case report

Acta Angiologica 2012;18(4):177-182.

Portal vein thrombosis as a late-diagnosed, rare cause of bowel infarction: a case report

Jacek Budzyński, Joanna Wiśniewska, Grzegorz Pulkowski

Case report

Acta Angiologica 2012;18(4):183-188.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl