open access

Ahead of print
Zalecenia
Published online: 2020-04-30
Get Citation

Co chirurg powinien wiedzieć o COVID- 19? / What should surgeon know about COVID-19?

Aleksandra Krasińska, Małgorzata Wichrowska, Zbigniew Krasiński
DOI: 10.5603/AA.a2020.0007

open access

Ahead of print
Zalecenia
Published online: 2020-04-30

Abstract

Na początku 2020 świat obiegła informacja o wybuchu epidemii spowodowanej nowym koronawirusem w Chinach. COVID-19 (Coronavirus Desease 19) jest złożoną jednostką chorobową, obejmującą głównie dolne drogi odde-chowe. Objawia się przede wszystkim gorączką i kaszlem, który może być zarówno suchy, jak i mokry. Gorączka, najbardziej stała cecha tej choroby, może jednak nie występować w wieku podeszłym jak i u immunoniekompetentnych. W związku z brakiem leczenia przyczynowego, powinniśmy skupić się przede wszystkim na profilaktyce. Nasze działania z zakresu kardiotorakochirurgii i chirurgii naczyniowej dotyczące chorych z COVID-19 lub chorych podejrzanych powinny być oparte o proste i jednoznacznie opracowane zasady. Zalecenia, które proponujemy, oparte są na podstawie wytycznych American College of Surgeons, Society for Vascular Surgery i zaleceń Polskiego Towarzystwa Okuli-stów

Abstract

Na początku 2020 świat obiegła informacja o wybuchu epidemii spowodowanej nowym koronawirusem w Chinach. COVID-19 (Coronavirus Desease 19) jest złożoną jednostką chorobową, obejmującą głównie dolne drogi odde-chowe. Objawia się przede wszystkim gorączką i kaszlem, który może być zarówno suchy, jak i mokry. Gorączka, najbardziej stała cecha tej choroby, może jednak nie występować w wieku podeszłym jak i u immunoniekompetentnych. W związku z brakiem leczenia przyczynowego, powinniśmy skupić się przede wszystkim na profilaktyce. Nasze działania z zakresu kardiotorakochirurgii i chirurgii naczyniowej dotyczące chorych z COVID-19 lub chorych podejrzanych powinny być oparte o proste i jednoznacznie opracowane zasady. Zalecenia, które proponujemy, oparte są na podstawie wytycznych American College of Surgeons, Society for Vascular Surgery i zaleceń Polskiego Towarzystwa Okuli-stów

Get Citation

Keywords

COVID-19, Sars-Cov-2, pandemic, surgeons, prophylaxis

About this article
Title

Co chirurg powinien wiedzieć o COVID- 19? / What should surgeon know about COVID-19?

Journal

Acta Angiologica

Issue

Ahead of print

Published online

2020-04-30

DOI

10.5603/AA.a2020.0007

Keywords

COVID-19
Sars-Cov-2
pandemic
surgeons
prophylaxis

Authors

Aleksandra Krasińska
Małgorzata Wichrowska
Zbigniew Krasiński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl