English Polski
Vol 26, No 1 (2020)
Letter to the Editor
Published online: 2020-03-25

open access

Page views 788
Article views/downloads 1087
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Komentarz ekspertów w dziedzinie angiologii do „Rekomendacji dotyczących postępowania w chorobie tętnic kończyn dolnych (LEAD) na podstawie wytycznych ESVS/ESC 2017 — stanowiska ekspertów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” (Acta Angiol 2019; 25, 4, doi: 10.5603/AA.2019.0015)

Aleksander Romuald Sieroń1, Andrzej Szuba2, Agata Stanek3, Rafał Niżankowski4, Marek Krzanowski5, Paweł Maga6, Karol Suppan7
Acta Angiologica 2020;26(1):45-46.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file