open access

Vol 26, No 1 (2020)
Letter to the Editor
Published online: 2020-03-25
Get Citation

Komentarz ekspertów w dziedzinie angiologii do „Rekomendacji dotyczących postępowania w chorobie tętnic kończyn dolnych (LEAD) na podstawie wytycznych ESVS/ESC 2017 — stanowiska ekspertów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” (Acta Angiol 2019; 25, 4, doi: 10.5603/AA.2019.0015)

Aleksander Romuald Sieroń1, Andrzej Szuba2, Agata Stanek3, Rafał Niżankowski4, Marek Krzanowski5, Paweł Maga6, Karol Suppan7
·
Acta Angiologica 2020;26(1):45-46.
Affiliations
  1. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Batorego 15 St, 41-902 Bytom, Poland
  2. 2Konsultant w dziedzinie angiologii województwa lubuskiego, Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu;
  3. 3Konsultant w dziedzinie angiologii województwa śląskiego, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu ;
  4. 4Konsultant w dziedzinie angiologii województwa małopolskiego, Oddział Angiologii i Kardiologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
  5. Angiomed w Krakowie;
  6. Oddział Angiologii i Kardiologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
  7. 7Konsultant w dziedzinie angiologii województwa kujawsko-pomorskiego, Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy

open access

Vol 26, No 1 (2020)
Letters to the editor
Published online: 2020-03-25

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation

Keywords

choroba tętnic konczyn dolnych, wytyczne, komentarz

About this article
Title

Komentarz ekspertów w dziedzinie angiologii do „Rekomendacji dotyczących postępowania w chorobie tętnic kończyn dolnych (LEAD) na podstawie wytycznych ESVS/ESC 2017 — stanowiska ekspertów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” (Acta Angiol 2019; 25, 4, doi: 10.5603/AA.2019.0015)

Journal

Acta Angiologica

Issue

Vol 26, No 1 (2020)

Article type

Letter to the Editor

Pages

45-46

Published online

2020-03-25

Page views

663

Article views/downloads

981

DOI

10.5603/AA.2020.0006

Bibliographic record

Acta Angiologica 2020;26(1):45-46.

Keywords

choroba tętnic konczyn dolnych
wytyczne
komentarz

Authors

Aleksander Romuald Sieroń
Andrzej Szuba
Agata Stanek
Rafał Niżankowski
Marek Krzanowski
Paweł Maga
Karol Suppan

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl