English Polski
Vol 26, No 1 (2020)
Research paper
Published online: 2020-03-25

open access

Page views 1096
Article views/downloads 830
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wyniki lecznia operacyjnego pękniętych tętniaków aorty brzusznej (PTAB) w materiale własnym

Dariusz Janczak12, Marcin Merenda12, Andrzej Litarski12, Kornel Pormańczuk12, Maciej Malinowski12, Jakub Kobecki12, Mariusz Chabowski12
Acta Angiologica 2020;26(1):1-8.

Abstract

Background. Pęknięty tętniak aorty jest definiowany jako krwawienie poza przydankę poszerzonej ściany aorty. Częstość występowania pękniętego tętniaka aorty brzusznej (PTAB) waha się pomiędzy 5.6 a 17.5 na 100.000 mieszkańców w ciągu roku i wydaje się maleć w ciągu ostatnich dwóch dekad. Celem pracy była ocena wyników leczenia pacjentów z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej Materiał i metoda: Do analizy włączono pacjentów operowanych z powodu pękniętego tętniaka aorty brzusznej w Klinice Chirurgicznej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu w latach 2011-2017. Z powodu pękniętego tętniaka aorty brzusznej operowano łącznie 140 pacjentów. Ocenę wyników leczenia przeprowadzono na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej pacjentów, oceniającej wyniki leczenia w oparciu o następujące parametry: śmiertelność około- i pooperacyjna, poważne powikłania około- i pooperacyjne (ostry zespół wieńcowy, niedokrwienie jelit, niewydolność nerek, niewydolność oddechowa, niedokrwienie kończyn dolnych). Wyniki Uzyskane wyniki potwierdzają, pomimo ciągłego postępu, wysoką śmiertelność oko-ło-i pooperacyjną z powodu pękniętego tętniaka aorty brzusznej. Dalszy rozwój techniki operacyjnej z leczeniem wewnątrznaczyniowym (EVAR), postępowania anestezjologicznego, może pozwolić na uzyskanie lepszych wyników leczenia. Wymaga to jednak dużego wysiłku organizacyjnego z zapewnieniem całodobowej dostępności wielospecjalistycznego zespołu (chirurg naczyniowy, anestezjolog, technik radiolog, personel pielęgniarski), z możliwością wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych. Wnioski Leczenie operacyjne pacjentów z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej nadal wiąże się z wysokimi wskaźnikami śmiertelności i znaczną ilością powikłań pooperacyjnych.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Moll FL, Powell JT, Fraedrich G, et al. European Society for Vascular Surgery. Management of abdominal aortic aneurysms clinical practice guidelines of the European society for vascular surgery. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011; 41 Suppl 1: S1–S58.
 2. Dillavou ED, Muluk SC, Makaroun MS. A decade of change in abdominal aortic aneurysm repair in the United States: Have we improved outcomes equally between men and women? J Vasc Surg. 2006; 43(2): 230–238.
 3. Gunnarsson K, Wanhainen A, Djavani Gidlund K, et al. Endovascular Versus Open Repair as Primary Strategy for Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm: A National Population-based Study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2016; 51(1): 22–28.
 4. Acosta S, Ogren M, Bengtsson H, et al. Ruptured abdominal aortic aneurysm: a population-based study. J Vasc Surg. 1993; 18(1): 74–80.
 5. Warner CJ, Roddy SP, Chang BB, et al. Regionalization of Emergent Vascular Surgery for Patients With Ruptured AAA Improves Outcomes. Ann Surg. 2016; 264(3): 538–543.
 6. Lloyd GM, Bown MJ, Norwood MGA, et al. Feasibility of preoperative computer tomography in patients with ruptured abdominal aortic aneurysm: a time-to-death study in patients without operation. J Vasc Surg. 2004; 39(4): 788–791.
 7. Crawford ES. Ruptured abdominald abdominal aneurysm. J Vasc Surg. 1991(13): 348 –350.
 8. Vliet Jv, Aalst Dv, Kool LS, et al. Hypotensive Hemostatis (Permissive Hypotension) for Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm: Are We Really in Control? Vascular. 2016; 15(4): 197–200.
 9. Djavani K, Wanhainen A, Björck M. Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome following surgery for ruptured abdominal aortic aneurysm. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2006; 31(6): 581–584.
 10. Kimball EJ, Adams DM, Kinikini DV, et al. Delayed abdominal closure in the management of ruptured abdominal aortic aneurysm. Vascular. 2009; 17(6): 309–315.
 11. Giles KA, Hamdan AD, Pomposelli FB, et al. Population-based outcomes following endovascular and open repair of ruptured abdominal aortic aneurysms. J Endovasc Ther. 2009; 16(5): 554–564.
 12. Slater BJ, Harris EJ, Lee JT. Anatomic suitability of ruptured abdominal aortic aneurysms for endovascular repair. Ann Vasc Surg. 2008; 22(6): 716–722.
 13. Hoornweg LL, Wisselink W, Vahl A, et al. Amsterdam Acute Aneurysm Trial Collaborators. The Amsterdam Acute Aneurysm Trial: suitability and application rate for endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007; 33(6): 679–683.
 14. Alsac JM, Desgranges P, Kobeiter H, et al. Emergency endovascular repair for ruptured abdominal aortic aneurysm: feasibility and comparison of early result with conventional open repair. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2005; 30(6): 632–639.
 15. Mehta M. Technical tips for EVAR for ruptured AAA. Semin Vasc Surg. 2009; 22(3): 181–186.
 16. Hinchliffe RJ, Braithwaite BD, Hopkinson BR. The endovascular management of ruptured abdominal aortic aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2003; 25(3): 191–201.
 17. Hinchliffe RJ, Bruijstens L, MacSweeney STR, et al. A randomised trial of endovascular and open surgery for ruptured abdominal aortic aneurysm - results of a pilot study and lessons learned for future studies. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2006; 32(5): 506–13; discussion 514.
 18. Laine MT, Vänttinen T, Kantonen I, et al. Rupture of Abdominal Aortic Aneurysms in Patients Under Screening Age and Elective Repair Threshold. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2016; 51(4): 511–516.
 19. Gawenda M, Brunkwall J. Ruptured abdominal aortic aneurysm: the state of play. Dtsch Arztebl Int. 2012; 109(43): 727–732.