Sprawozdanie ze spotkania Konsultanta Krajowego w dziedzinie angiologii z Konsultantami Wojewódzkimi

The meeting of the National Consultant in the Field of Angiology with Provincial Consultants

W dniu 03.12.2015 roku w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu odbyło się spotkanie Konsultanta Krajowego ds. angiologii – prof. dr. hab. n. med. Aleksandra Sieronia – z Konsultantami Wojewódzkimi.

W spotkaniu uczestniczyli:

oraz zaproszeni goście:

Na początku spotkania dr hab. n. med. Agata Stanek i prof. Andrzej Szuba przedstawili relację ze zjazdu angiologicznego – 12. Europejskich Dni Naczyniowych. Ponadto doc. Stanek omówiła szczegóły spotkania Członków Zarządu Sekcji Medycyny Naczyniowej/Angiologii Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS, Vascular Medicine/Angiology Division) oraz przedstawiła dane na temat europejskiego egzaminu z angiologii. Ze względu na fakt, że egzamin z angiologii w Polsce spełnia kryteria egzaminu europejskiego, zebrani zaakceptowali inicjatywę Konsultanta Krajowego, aby zwrócić się do prof. Marielli Catalano – Prezydenta Sekcji Medycyny Naczyniowej/Angiologii Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów, oraz prof. Romualda Krajewskiego – Prezydenta Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów, o uznanie egzaminu z angiologii w Polsce jako egzaminu europejskiego.

W dalszej części spotkania ustalono, że obowiązkowymi pozycjami literaturowymi do egzaminu będą: czasopismo „Acta Angiologica”, „Podręcznik angiologii” pod red. A. Sieronia, L. Cierpki, Z. Rybaka i A. Stanek, „Interna” pod red. A. Szczeklika, wytyczne z angiologii, portal internetowy „Angiologia” Medycyny Praktycznej.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Konsultanta Krajowego stanu angiologii w Polsce. Profesor Sieroń zwrócił uwagę, że w 5 województwach brakuje konsultantów oraz przedstawił ogólną liczbę angiologów w Polsce i ich liczbę w poszczególnych województwach. Aktualnie w Polsce jest 230 specjalistów z dziedziny angiologii, a w niektórych województwach brak lekarzy tej specjalności.

Następnie dyskutowano, co należy zrobić, aby specjalizacja z angiologii stała się bardziej dostępna i popularna wśród lekarzy.

Ustalono, że:

Konsultanci Wojewódzcy przedstawili sytuację w poszczególnych województwach. W większości brak struktur, budżety szpitali na tworzenie angiologicznych oddziałów i poradni są małe, brak identyfikacji podmiotów (różne dane NFZ i urzędów wojewódzkich).

Następnie prof. Sieroń zwrócił się do Konsultantów Wojewódzkich z prośbą o przygotowanie listy potrzeb aparaturowych oraz danych dotyczących liczby poradni i oddziałów angiologicznych z liczbą łóżek w poszczególnych województwach.

Poinformował również, że w kolejnych latach we współpracy z prof. Catalano będzie zabiegał o utworzenie w Polsce Europejskich Centrów Edukacyjnych.

Na zakończenie Konsultant Krajowy zapowiedział, że 3. edycja Europejskich Dni Naczyniowych – PAD & Vascular EU Days pod hasłem „Nigdy więcej amputacji z przyczyn naczyniowych. Chodź dla swoich nóg” pod auspicjami VAS i Polskiego Towarzystwa Angiologicznego odbędzie się w dniach 17–19.03.2015 roku w Zgorzelcu.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl