Nagroda im. Profesora Romualda Węgłowskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe

Konkurs ten skierowany jest do młodych angiologów i chirurgów naczyniowych poniżej 40 roku życia (pierwszy autor). Serdecznie zapraszam do składania pełnotekstowych, oryginalnych prac badawczych zgodnych z wytycznymi publikacji w naszym oficjalnym czasopiśmie „Acta Angiologica”.

Prace spełniające kryteria konkursu i publikacji w Acta Angiologica zostaną poddane ocenie przez Kapitułę Nagrody. Autorzy wyróżnionych prac — I, II i III Nagroda zostaną zaproszeni do ich prezentacji w ramach Kongresu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, który odbędzie się w Lublinie w dniach 4-6 czerwca 2020 r.

Termin składania prac w systemie „Acta Angiologica” do 1.03.2020.

Z wyrazami szacunku

Dr hab. n. med. Piotr Terlecki 

Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl