English Polski

Acta Angiologica – oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Wydawany w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) kwartalnik przeznaczony jest dla specjalistów z zakresu angiologii i chirurgii naczyniowej oraz lekarzy zainteresowanych problematyką chorób naczyniowych. Zamieszczane są w nim nadsyłane z kraju oraz z zagranicy, recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze, opisy przypadków, listy, recenzje książek i komentarze redakcyjne dotyczące całego zakresu chorób układu naczyniowego. Rzetelnie opracowany materiał zawarty w kolejnych numerach "Acta Angiologica" stanowi doskonałe źródło wiedzy o nowoczesnych metodach rozpoznawania i leczenia chorób naczyń, a także o postępach nauk podstawowych i farmakologii.