Acta Angiologica – oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Wydawany w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) kwartalnik przeznaczony jest dla specjalistów z zakresu angiologii i chirurgii naczyniowej oraz lekarzy zainteresowanych problematyką chorób naczyniowych. Zamieszczane są w nim nadsyłane z kraju oraz z zagranicy, recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze, opisy przypadków, listy, recenzje książek i komentarze redakcyjne dotyczące całego zakresu chorób układu naczyniowego. Rzetelnie opracowany materiał zawarty w kolejnych numerach "Acta Angiologica" stanowi doskonałe źródło wiedzy o nowoczesnych metodach rozpoznawania i leczenia chorób naczyń, a także o postępach nauk podstawowych i farmakologii.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl